کاش دلم اینقدر کوچک نبود

کاش دلم دریا بود

یاکه نه اقیانوس

شایدم قدبهشت خدا

که مادر جون قصه اش و گفت

کاش میشد  قد عالم بود دلم

تاهمه قصه غصه هارو

اشگهای اون پسرک دستفروش

وحشت وترس از پلیس دخترک گل فروش

همه و همه دنیای تار وتیره نی زن کور

کاش میشد تودلم جامی شد

منبع اصلی مطلب : هم سفر
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دل من